Privacy Policy

THS-tweewielers.nl is onderdeel van THS scooter & Parts. Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van THS scooter & Parts. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door THS-tweewielers. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten door contact op te nemen en een e-mail naar contact@ths-tweewielers.nl te sturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door THS scooter & Parts gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Privacy op internet

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. THS scooter & Parts bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen

We gebruiken uw e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid hiertoe wordt geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van THS scooter & Parts ontvangt. U kunt dit ook via e-mail aan onze afdeling Relatiebeheer mede delen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en nooit voor commercieel gebruik aan derden verstrekt.

Bedrijfs- en contactpersoonsinformatie

THS scooter & Parts bewaart alle bedrijfs- en contactpersoonsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u zich via onze website hebt aangemeld voor de nieuwsbrief kunt u periodiek mailings van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer op het hierboven vermelde adres.

Wijzigen van uw gegevens

Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een klantenaccount beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan de afdeling Relatiebeheer.

Beveiligde verbinding

Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw creditcardnummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een Secure Sockets Layer (SSL) dienst, de technologie om uw data te coderen en beschermen.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van THS scooter & Parts zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.